frida
13.09.18,15:50
Po ukončení nájmu sme zistili značné opotrebenie, až zničenie podláh v objekte. Ak dáme podlahy opraviť a suma značne prevýši 1700 EUR / veľká metráž/, bude nutné účtovať o tom ako o TZ HM? Je niekde stanovené, aká suma / nič sa na budove nezmení, len sa podlahy uvedú do prevádzkyschopného stavu / , je ešte opravou a aká už TZ? Alebo to je na našom posúdení ? Ďakujem.
Tweety
13.09.18,19:28
Výmena starých podláh za nové nie je TZ ale sú to opravy a udržiavanie, teda 511.
frida
14.09.18,14:20
Ďakujem, ale aj v prípade , že suma je ,,pomerne " vysoká?
Tweety
18.09.18,13:45
Aj.