Lusinda1
18.09.18,07:57
Dobrý deň, ako riešite takéto prípady (spoločnosť vedie sklady Ačkom). Bol naskladnený tovar v cene 8 eur/kus. Následne urobená skladová výdajka 504/132. Následne sa zistilo, že cena nebola správna a tovar sa precenil na sumu 5 eur. Softver však zníženie ceny -3 eurá do následne vytvoreného dokladu (výdajky) nerozpúšťa.
Dav
18.09.18,08:07
Záleží od programu, ale iste majú zabudované kontroly zaúčtovania skladu v Denníku. Viem, že v MRP sa spustí v Denníku Kontrola zaúčtovania, kde si program sám zistí rozdiely medzi skladom a účtovníctvom - rozdiely sa dajú vytlačiť a opraviť automaticky, alebo ručne.
Ak rozdiely neopraví program, tak Interným dokladom : Oprava skladovej ceny 504/132: -3.