_Aysha
19.09.18,11:34
Dobrý deň,
prvý krát mám prípad s poistnou udalosťou pri havárii auta, kedy posiťovňa neuhradila servisu celú sumu faktúry, len časť a táto pohľadávka voči posiťovni bola potom postúpená na servis. Prosím Vás o konzultáciu a kontrolu ako si s tým podariť. Firma nie je platcom DPH.
Účtovala som:
Faktúra od servisu 500€ 511/321
Nárok na úhradu poisťovňou ID 500€ 378/648
Započítanie úhrady, ktorú posiťovňa uhradila servisu ID 400€ 321/378

Na 378 mi teda ostalo visieť tých poisťovňou neuhradených 100€
So servisom sme si spísali zmluvu o postúpení pohľadávky voči posťovni na tých 100€, bezodplatne. Ale ako to ja ďalej doúčtujem a vynulujem z účtovníctva?

Ďakujem Vám
Tweety
19.09.18,11:55
Ak na základe krycieho listu poisťovňa uhradila len 400, potom aj predpis mal byť len na 400. Zvyšok musíte uhradiť. Potom je účtovanie nasledovné: Fa 511/321 500, úhrada 321/221 100, predpis od poisťovne 378/648 400, zápočet úhrady fa predpisom 321/378 400.
_Aysha
19.09.18,12:11
Ďakujem za odpoveď, my ale máme so servisom zmluvu o postúpení podľahávky na tých 100€ voči poisťovni, kde my sme postupcom, servis postupníkom a poistovňa veriteľom. Teda my tých 100€ neplatíme, potrebujeme len vysporiadať tých 100€ z postupu pohľadávky.
Tweety
19.09.18,12:17
Ak ešte doplatí poisťovňa servisu, potom predpis 378/648 bude 500, zápočet predpisu 321/378 500.