nela07
19.09.18,12:40
Prosím o radu, ktorý kurz sa použije v prípade, že nebol poskytnutý preddavok na služobnú cestu (zamestnanec dostal platobnú kartu ale nepoužil ju):
1. služobná cesta bola v Čechách od 4.9. do 5.9.
2. na vyúčtovanie predložil doklady 14.9.
3. účtovníčka urobí vyúčtovanie 20.9.
Náhrady budú vyplatené v EUR.

Na prepočet sa použije kurz:
1. stravné - prepočet z CZK na EUR- kurz z 31.8.
2. ostatné náklady - prepočet z CZK na EUR - kurz z 13.9.

Alebo na celé vyúčtovanie sa použije kurz z 13.9.?
ivka70
19.09.18,12:46
A je spravne.

https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/prepocet-zahranicnej-pracovnej-cesty.htm

Na prepočet sumy stravného pri zahraničnej pracovnej ceste sa použije kurz ECB (NBS) platný v prvý deň mesiaca, kedy sa zahraničná pracovná cesta začala. Na vyúčtovanie cestovných náhrad sa použije kurz v deň predchádzajúci dňu vyúčtovania pracovnej cesty. V prípade, že bol poskytnutý preddavok na stravné, použije sa kurz, ktorý v tom čase je vyhlásený.
nela07
19.09.18,12:54
Ďakujem.