Solano
19.09.18,22:57
V stroji máme inštalované náradie, ktoré je súčasťou obstarávacej ceny stroja. Po určitom čase prišlo k jeho opotrebovaniu a kupovali sme nové, vymeniteľné, náhradné náradie, pričom jedno išlo do stroja a druhé na sklad.
Mám takýto nákup považovať za náklady na opravy a údržbu? Za akých podmienok by to mohla byť investícia?
Čo ak mám toto náradie zaradené pod vlastným inventárnym číslom - mal by som v takom prípade pôvodné vyradiť a nové zaradiť do dlhodobého majetku spoločnosti?
Ďakujem za odpoveď
Tweety
20.09.18,06:45
Výmena starého za nové nie je investíciou ale spotrebou ND , teda obstaranie bude na účte 501.