topper1
20.09.18,12:41
Podľa §35 ods. 6 zákona o dani z príjmov sa majú preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti odviesť najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Dnes nám prišlo rozhodnutie na zaplatenie úroku z omeškania, pretože som do prehľadu uviedol dátum zrazenia preddavku 4.12. 2015 a daň zaplatil 14.12.2015. Vraj som mal do 9.12. 2015 teda za 5 dní omeškania úrok 10,10 EUR. Za deň výplaty som považoval výplatný deň podľa pracovnej zmluvy, ktorý je 15. a tak som platil všetky odvody a aj daň, aby to bolo 15. na účte. Zaplatený každý mesiac vždy pravidelne do 15-teho. Za to, že výplaty zamestnancom spracovávam čím skôr, tak ma idú po troch rokoch pokutovať?
veronikasad
20.09.18,12:42
V akom mzdovom SW spracovávaš mzdy ?
topper1
20.09.18,12:44
Helios Orange
veronikasad
20.09.18,12:48
Ten SW nepoznám, napr. v OLympe musím mazať dátum na prevodnom príkaze, ktorý ťahá do výkazu. ...
Kedy bol skutočný dátum výplaty mzdy? Ak nedodržiavaš výplatný termín, od toho sa odvíja splatnosť preddavkov...
Tweety
20.09.18,13:03
No, ak boli mzdy poukázané na výplatu 4.12., potom si dań odviedol skutočne s omeškaním. Mzdy boli vyplatené pred termínom, tak aj daň bolo potrebné odviezť do 5 dní od skutočného vyplatenia miezd.
topper1
20.09.18,13:40
skutočný termín zaslania výplat bol 4.12., tak ako som uviedol v prehľade. Mal som za to, že keď je tam uvedene po dni výplaty, poukazania alebo pripísania....tak pod dňom výplaty rozumiem den určený v zmluve, dňom poukázania je deň zaslania na účet a od jedného z týchto dní by to malo byť 5 dní...je tam použitá spojka "alebo". Je to nejasné znenie zákona, alebo to je všetkym jasné, len mne nie...
Tweety
20.09.18,13:43
Zle si si myslel, kuk moju odpoveď. Znenie zákona je jasné.
topper1
20.09.18,14:06
Ďakujem za reakcie, ak je to jasné, tak aký je rozdiel medzi: "dňom výplaty", "poukázaním" alebo "pripísaním mzdy k dobru". Ďakujem za vysvetlenie
topper1
20.09.18,14:12
Kontroloval som si to...a okrem výplat na účet som 9.12. uhradil aj jednu odmenu z dohody. Čiže do dátumu zrazenia som mal uviesť 9. 12. Je to tak? Čo ak teraz pošlem opravný výkaz za dané obdobie s novým dátumom? Za opravný výkaz dostanem tiež pokutu?? Ďakujem za info