nana989
21.09.18,08:21
Zahraničná osoba, chce premiestňovať svoj tovar z Nemecka do skladu v SR, ktorý patrí tuzemskej zdaniteľne osobe. V danom sklade sa tovar balí a posiela znova do Nemecka. Tovar ostáva vo vlastníctve nemeckého podnikateľa, tuzemská zdan. osobe fakturuje služby balenia do Nemecka. Musí sa táto zahraničná osoba registrovať pre účel DPH aj na Slovensku a podávať daň. priznanie k DPH, KVDPH a súhrnný výkaz?