zuzk
22.09.18,14:18
Vystavená fa medzi platcami SK DPH, na ktorej je uvedené " Oslobodené od DPH podľa § 16 zákona - miesto výkonu služby iný štát EÚ" vstupuje od KV a DP DPH?