Banix
22.09.18,16:35
Od VŠZP som sa dozvedel, že rozhodujúce obdobie je pre mňa rok 2016, kedy som naposledy podal daňové priznanie ako SZČO, čo v tej dobe som platil do VŠZP 117€. V roku 2017 som nepodnikal.
Kedy sa mi bude upravovať výška odvodov na základe príjmov z podnikania? Až 1. júla 2019? Neplánujem mať z podnikania vyššie príjmy ako 5000€ ročne.
Ak by som platil od teraz až do júna 2019 odvody, ktoré ste mi vypočítali zo základu dane z príjmov zo SZČO za rok 2016, tak preplatok mi bude vrátený pri ročnom zúčtovaní v roku 2019, pokiaľ za rok 2018 nedosiahnem príjmy vyššie ako 5000€?
veronikasad
22.09.18,16:50
Do konca roku 2018 platis preddavky na zdr.poistenie z prijmu roku 2016. Od 1.1.2019 budes platit preddavky z minima.

Na vysku nedoplatku alebo preplatku v RZZP ma vplyv výška zakladu dane a suma zaplatených preddavkov, nie je limitovaná vyskou prijmov.
Banix
22.09.18,18:22
Ak môj základ dane by bol tak ako tu na obrázku v kalkulačke https://ibb.co/nDtoCU (sociálnej poistovni odvody neplatim v roku 2018) tak potom by mi VŠZP vracala preplatok za rok 2018?
veronikasad
22.09.18,19:18
Výšku preplatku (nedoplatku) si vypočítaš podla vzorca :

(základ dane + zaplatené poistné)/1,486*14% - zaplatené preddavky.

Ak je základ dane nižší ako minimálny vymeriavací základ, poistné sa vypočíta z minimálneho VZ zodpovedajúceho počtu mesiacov podnikania.