Tunyiová Dominika
23.09.18,17:58
Ako postupovať, ak chceme predať zariadenie zaradené do dlhodobého majetku firmy?
Zakúpené 06/2017, zaradené do odpisovania behom 4 rokov.
Môžme toto zariadenie odpredať? Ak áno, aký je postup? Ako následne rozlíšiť účtovnú a daňovú zostatkovú cenu? Pri vyradení v ZC bude mať nejaký vážnejší vplyv? Vie niekto uviesť presný postup?
Vopred ďakujem za odpoveď.