sova*
24.09.18,10:19
Doklad z ERP - parkovne, obsahuje len cenu bez DPH, sadzbu dane, cenu s DPH. Neobsahuje cenu DPH. Mozem odpocitat DPH? Dakujem.
Tweety
24.09.18,10:29
Na doklade musí byť vyčíslená dph.
sova*
24.09.18,10:32
Ako mozu taketo doklady vyhotovovat? Ok, hodim to do kosa rovno. :)
ivka70
24.09.18,10:36
Vyhotovovanie faktúr (https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/vyhotovovanie-faktur)

Zjednodušenou faktúrou je:

a) doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane (príkladom môže byť doklad vydaný parkovacím automatom za parkovanie auta, pričom predmetné parkovisko prevádzkuje platiteľ DPH)

b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v z.n.p., ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane. (Z uvedeného ustanovenia plynie, že pri predaji tovaru zdaniteľnej osobe, ktorého cena je viac ako 1 000 eur a úhrada je v hotovosti, platiteľ už musí vyhotoviť faktúru so všetkými náležitosťami, vrátane identifikačných údajov o odberateľovi a jednotkovej ceny bez dane a na úhradu v hotovosti vyhotoviť doklad z ERP podľa § 8 ods. 2 zákona o požívaní ERP, na ktorom nebudú údaje o tovare a výške DPH, ale informácia o úhrade príslušnej faktúry. Ak platiteľovi technické možnosti ERP umožňujú do dokladu z ERP doplniť /„dohrať“/ identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane, potom doklad vyhotovený ERP podľa § 8 ods. 1 zákona o používaní ERP vrátane týchto doplnených údajov nie je už zjednodušenou faktúrou ale faktúrou.)

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/MP_k_fakturacii_2014.pdf
Ak je doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného
predpisu, ktorým je zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení neskorších predpisov, zjednodušenou faktúrou je, ak
 cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur,
 cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur.
Uvedené doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou nemusia obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH – priezvisko a meno alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho identifikačné číslo pre daň a jednotkovú cenu podľa § 74 ods. 1 písm. g) zákona o DPH.

a pismeno g citovaneho paragrafu:

g) základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
sova*
24.09.18,10:51
Dakujem, tiez som to citala...len nechapem ako mozu take doklady vydavat, kde nie su obsiahnute vsetky nalezitosti co ma doklad osahovat. :) Praveze jednotkova cena bez dane je uvedena, len cena DPH. :(
ivka70
24.09.18,10:58
Zoskenovala by som a poslala dotaz na financne riaditelstvo, aj to, ci ide o spravny doklad aj to, ci si mozes z neho uplatnit DPH. Reaguju relativne rychlo. Mail maju na stranke.
ivka70
24.09.18,10:58
Nehadzala by som to do kosa, zisti najskor, ci je OK.
sova*
24.09.18,14:23
Dakujem za radu, jedna sa o doklad v hodnote 2,- eur/parkovne, islo mi o princip. :)