ikovacikova
24.09.18,09:29
Na dohodu o vykonaní práce musím pracovať každý deň? K DVP treba priložiť pracovný list. Ďakujem
Asi som zle položila otázku. Mám DVP na obdobie od 1.10. do 3.12. Musím pracovať každý deň?
Tweety
24.09.18,07:31
Na DoVP nemôžeš vykonávať opakované činnosti, takže nie je to práca na každý deň.
Vyberám zo ZP
§226
(1)Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.
(2) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
mondes
24.09.18,08:32
Na DoVP môžeš odpracovať max. 350 hod. ročne. Je jedno, či robíš každý deň, alebo len podľa potreby. To je už dohoda medzi Tebou a zamestnávateľom.

Takže môžeš robiť aj každý deň, samozrejme, kým nepresiahneš tých 350 hod. A za vykonanú prácu Ti patrí odmena.
Neviem, aký druh práce vykonávaš, ale napr. upratovačku alebo predavačku na DoVP robiť nemôžeš.
veronikasad
24.09.18,09:54
si evidovaná na úrade práce ?
ikovacikova
25.09.18,09:58
Ďakujem za odpovede. Ja pracujem s DVP, ale máme premúdrelú pani vedúcu, ktorá tomu asi "h...o" rozumie. Tak som si to chcela tu overiť, že mám pravdu. Ona nás presviedča, že na DVP musí človek pracovať každý deň.