liveman1
24.09.18,12:41
Ako dlho je nutné uschovávať účtovné doklady? Napr. faktúry, príjmové, výdavkové doklady, knihu pokladne a pod., ďakujem
Dav
24.09.18,11:11
10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Zmena platí od 2018, aj pre pre doklady, ktorým neuplynula úložná doba, t.j. od roku 2013.
liveman1
24.09.18,14:58
Zmena? Ako to chápať? Predtým to bolo inak? Napr. doklady z r. 2006 už netreba uschovávať?
Dav
24.09.18,18:11
Vo všeobecnosti: Záleží od typu účtovnej jednotky, od toho, či je platiteľ DPH, ako je stanovené v Registratúrnom poriadku firmy, ako sa k tomu stavia Štátny archív. Normálna, bežná SZČO už tieto doklady nemusí uchovávať a môže ich zoskartovať. Pozor na doklady o zamestnancoch, mzdy atď., a doklady k dlhodobému majetku, tam sú výnimky pre lehoty uloženia.