Agacs
24.09.18,14:10
Úrok z omeškania je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Doručené 5.9.2018, možnosť podania odvolania do 30 dní. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Kedy je úrok vlastne splatný?
misoft
24.09.18,16:22
No logicky - máš 30 dní na odvolanie. Ak sa odvolanie nepodá, právoplatnosť bude nadobudnutá automaticky na 31. deň. A od 31. dňa je to 15 dní. Pokiaľ sa podá odvolanie, v deň doručenia sa pozastaví splatnosť až do vyriešenia.
Výpočet podľa mňa:
doručené 5.9.
čas na odvolanie 6.9.- 6.10.
právoplatnosť začne 7.10
splatnosť do 22.10 (vrátane).
vicktor
24.09.18,16:22
Je toto vsetko co sa tam pise?
Mne chyba informacia o datume nadobudnutia pravoplatnosti.
Vcas podane odvolanie (t.j. skor nez uplynulo 15 dni od dorucenia) ma odkladny ucinok, platit ZATIAL netreba.
misoft
24.09.18,16:27
Právoplatnosť sa nadobudne (ak sa nepodá odvolanie) automaticky v 31. deň. Čas na odvolanie začína prvým dňom po doručení.
Agacs
24.09.18,19:55
To znamená, že v prípade nepodania odvolania treba zaplatiť do 6.10. Ak som dobre rozumela.
Ak nemám pravdu opravte ma prosím.Ďakujem pekne
misoft
24.09.18,20:41
Podľa mňa - do 6.10. Po 30-tich dňoch od doručenia +1 sa to stáva právoplatné a beží 15-dňová lehota pre splatenie.