Tony1
24.09.18,16:33
Zamestnanec odchádzal na tuzemskú služobnú cestu o 14:00 a bol do 24:00. Stihol ísť však na obed, na ktorý mu prispel zamestnávateľ. Keď totiž nie je na služobnej ceste, tak má zabezpečený obed v reštaurácii a zamestnávateľ mu prepláca 55% hodnoty stravy. Dĺžka SC bola 10 hod., má zamestnanec nárok na stravné v plnej výške 4,80eur?
Chobot
24.09.18,16:40
Koľko hodín odpracoval zamestnanec v daný deň zo svojej riadnej zmeny?

Ak odpracoval aspoň 4:01 hodiny, tak mal nárok aj na ten obed. Teda napr. ak prišiel do práce o 9:00, tak mu vznikol nárok na obed za daný deň a aj nárok na stravné za pracovnú cestu.

Pokiaľ by v daný deň neodpracoval aspoň 4 hodiny, tak nárok na obed mu nevznikne a poskytnutý obed sa berie ako strava poskytnutá zamestnancovi počas pracovnej cesty a stravné sa za danú prac. cestu primerane kráti, t.j. o sumu za obed vo výške 40% z denného nároku.
Tony1
24.09.18,16:48
Prišiel do práce o 7:30, takže odpracoval viac ako 4 hod.
Tony1
24.09.18,16:53
Ďakujem za radu.