ada159
25.09.18,12:28
Ak slovenská spoločnosť,, platca DPH dodáva tovar pre platiteľov s českým IČ DPH s oslobodením podľa § 43 zák., ktorý dodáva z SK, mesačne podáva súhrný výkaz povinná sa po dosiahnutí nejakého obratu v CR registrovať pre DPH alebo povinná zriadiť prevádzkareň? Spoločnosť vykonáva obchodnú činnosť aj na území SK aj ČR.