jojo71
26.09.18,11:28
Čítal som veľa príspevkov, ale ešte raz si chcem uzrejmiť nejaké veci ohľadne darovania plne odpísaného automobilu spoločníkovi, ktorý nebol v pracovno-právnom vzťahu v s.r.o..

1. Spoločnosť daruje konateľovi auto za trhovú cenu bez znaleckého posudku?
2. Spoločnosť neplatí odvody do ZP a SP, keďže konateľ nie je v postavení zamestnanca?
3. Konateľ odvedie odvody do ZP a SP a taktiež daň z príjmu aj keď nebol (nie je) v postavení zamestnanca?
4. Je potrebné ísť spraviť aj prepis dokladov na políciu z firmy na fyzickú osobu alebo to nie je potrebné?
5. Konateľ chce toto auto používať opäť na podnikanie v tej istej spoločnosti na základe zmluvy o výpožičke, pretože si myslím, že je to výhodnejšie ako na základe nájomnej zmluvy:
a) môže si uplatniť do nákladov základnú náhradu za prejazdené km vo výške 0,183 €/km, keďže na toto auto už boli uplatňované odpisy v tej istej spoločnosti?
b) z PHM si uplatní len 50% zo zdokladovaných blokov?
c) môže s uplatniť do nákladov bloky za nákup diaľničných známok, mýta a parkovného?
d) ostatné náklady ako opravy, technické zhodnotenie, atď. si nemôže uplatniť?

Vopred ďakujem za ochotu a rady.
jakubzemko
28.09.18,20:52
1. Darovať auto za trhovú cenu sa nedá
2. Ak to máte preverené nehádam sa, ale podľa môjho názoru, nakoľko konateľ dosiahne príjem zo závislej činnosti, zaplatí odvody aj zamestnávateľ
3. Súhlas, resp. odvedie spoločnosť za konateľa
4. áno je
4,5. Spoločnosť zvýši základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovanýh transakciách líšia od ciel alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v poronateľných transakciách
5.
a) spoločnosť si nemôže uplatniť základnú náhradu ak sa vozidlo využíva na základe zmluvy o výpožičke.
b) PHL si spoločnosť uplatní napr. do výšky 80 %
c) spoločnosť si nemôže uplatniť náklady na prevádzkovanie
d) spoločnosť si nemôže uplatniť náklady na opravy, technické zhodnotenie