sattelitka
27.09.18,09:56
ak počas roka ukončí živnosť čo s odpismi ktoré nestihol uplatniť na majetok ?
mondes
27.09.18,10:15
Pri ukončení podnikania majetok prechádza do súkromného vlastníctva .Ak sa motorové vozidlo do 5 rokov od vyradenia z OM predá, je potrebné tento majetok zdaniť a ako výdavok bude zostatková cena ,ktorá bude vyčíslená z karty dlhodobého majetku .Na odpisy nárok nemá.
sattelitka
27.09.18,11:47
takže tá ZC sa vôbec nerieši v DP v roku ukončenia živnosti? ...dám to teda ako výdavok neovpl.ZD?