Ria53
27.09.18,17:46
Sme platcovia DPH vystavili sme odberateľovi platcovi DPH faktúru za zrno, ktoré patrí do kapitoly 10 Spoločného colného sadzobníka ,teda sa na ňu vzťahuje uplatnenie tuzemského samozdanenia.
Fa je vystavená bez DPH v Kontrolnom výkaze uvedieme do časti A2

Otázka : Kde sa to objaví v tlačive DPH v ktorých riadkoch?
Ďakujem
monika474
28.09.18,04:01
Vystavená faktúra na tuzemské samozdanenie sa na tlačive DPH neuvádza, vstupuje iba do časti A.2. kontrolného výkazu.