Solano
27.09.18,21:22
Môže byť servisná podpora súčasťou obstarávacej ceny majetku? Jedná sa o online "helpdesk" v prípade poruchy stroja.
Alebo je treba rozlišovať, či je jej dĺžka trvania rok a viac?
Ďakujem