sattelitka
28.09.18,09:14
Ak pri ukončení podnikania majetok prechádza do súkromného vlastníctva, tak v DP FO "B" do tab.1a, stlpec 2 - na konci zdaň. obdobia bude riadok nula ? lebo vlastne zostatkovú hodnotu ten majetok má aj keď sa preradí do osobného vlastníctva.