Lydka1
28.09.18,18:22
Sme s.r.o. a v roku 2016 sme neuznali faktúru za dodané služby - poddodávky
v čiastke 4 000,- Eur , faktúru sme neevidovali vôbec. V roku 2018 oba partneri uzatvorili súdny zmier na čiastku 3 000,- Eur v mesačných splátkach 500,- Eur.
V roku 2018 uhradíme len 2 000,- Eur, prosím o radu ako to všetko zaúčtovať. Ďakujem.