Solano
01.10.18,20:21
Môže byť technické zhodnotenie za zdaňovacie obdobie súhrnne menej ako 1700 € ??
Ak nie, mám v takom prípade zaúčtovať faktúru na účet obstarania dlhodobého majetku a čakať do decembra, či príde k iným investíciam na danom zariadení, pričom ak by neprišlo, mám potom túto čiastku preúčtovať do nákladov?
Ďakujem.
jakubzemko
02.10.18,17:22
môže, ak sa tak rozhodnete