marions
02.10.18,07:10
PO vyšli platiť štvrťročné preddavky na daň z MV. PO preddavky doteraz neplatila. Neprišla jej z DU ani výzva na zaplatenie, Bude musieť zaplatiť aj penále automaticky aj keď ich teraz doplatí?
Mila123
02.10.18,10:17
áno, aj penále, pokiaľ je to viac ako 5,- €(myslím) , teraz vyčísľoval DU (u nás) penále za roky 2015,2014
preddavky na daň z MV a ani daň z príjmov nemá DU povinnosť vymáhať, ani urgovať
marions
02.10.18,14:22
Ďakujem veľmi pekne