LLB
03.10.18,08:35
OZ- tanečný klub chce predať kostýmy, ktoré sú vo vlastníctve rodičov detí - má kupcu, ale ten požadujem faktúru od klubu - peniaze od kupcu ale pôjdu rodičom, nezostávajú v klube - môže v tomto prípade klub vystaviť faktúru? Kupec je zo zahraničia
misoft
03.10.18,07:26
Ako môže OZ predávať niečo, čo nie je ich majetkom? Neprípustné!!!!
Ak by chceli predávať, museli by na to mať PÍSOMNÉ splnomocnenie tých rodičov, aby konali v ich mene v sprostredkovaní predaja a prevodu financií.
Ak im ten súhlas nevystavia, nesplnomocnia ich - NESMÚ s ich majetkom akokoľvek nakladať.
Tweety
03.10.18,08:45
Nie,takto to nie je možné. Klub nevlastní tieto kostýmy. Ak ich chce predať, musel by ich vlastniť. Napr. keby ich rodičia predali klubu a ten následne kupcovi do zahraničia.
LLB
03.10.18,10:27
Kupec zo zahraničia ČR ale trvá na faktúre - vraj doklad o kúpe kostýmov - nepostačoval by im doklad o zaplatení dobierky a dodací list? Respektíve viem/môžem ja ako súkromná osoba vystaviť faktúru?
LLB
03.10.18,10:53
Kupec zo zahraničia ČR ale trvá na faktúre - vraj doklad o kúpe kostýmov - nepostačoval by im doklad o zaplatení dobierky a dodací list? Respektíve viem/môžem ja ako súkromná osoba vystaviť faktúru?
Tweety
03.10.18,10:59
Zastupuješ OZ alebo rodičov?
LLB
03.10.18,12:24
rodičov - súkromné osoby
Tweety
03.10.18,12:54
Postačí aj KúpnoPredajnáZmluva.
misoft
03.10.18,14:13
Ty nemôžeš NIČ!
misoft
03.10.18,14:15
LLB (Dnes 14:24) rodičov - súkromné osoby
----------------------------------------------------------------
Máš od nich písomné splnomocnenie? Ak nemáš - darmo zastupuješ, bez ich súhlasu a splnomocnenia nemôžeš v žiadnom prípade disponovať ich majetkom.