yvica
03.10.18,11:04
prosím vás ako postupovať, neviem či je toto dobre:
1. VZ resp. rozhodnutie jediného spoloč. tom, že konateľ už nebude poberať odmenu, dúfam, že netraba aby overil notár ako pri vzniku vyplácania odmeny
2. odhláška SP, ZP zamestnanec
3. tak isto odhláška zamestnávateľa SP, ZP, DU nakoľko už nezamestnáva nikoho
stačí takto alebo ešte niečo treba? ď
vystavím potvrdenie o príjme