Inga
03.10.18,13:00
Je potrebné tlačiť skladové príjemky, výdajky, skladové karty tovaru a archivovať ich, alebo ich stačí mať archivované prostredníctvom softvéru?