tangel
05.10.18,11:39
Podnikateľovi z Atlanty USA sme vykonali službu-oprava zariadenia s miestom dodania a zrealizovania služby tu na Slovensku-v tuzemsku. Predmetnú službu máme faktúrovať bez DPH???
Reina
08.10.18,09:55
predpokladám, že sú to opravy na nejakom hnuteľnom majetku. Takže by sa malo postupovať podľa § 15 ods. 1. čo znamená, že miesto dodania nie je v SR, ale v USA. Faktúra bude bez dane (lebo nie je predmetom DPH v SR), ale treba si zistiť, ako postupovať v USA pri vyrovnaní DPH.