nataliele
07.10.18,12:43
Dobrý deň, som študentkou OA a po absolvovani praxe potrebujem vypracovať prácu na tému Dlhodobý majetok. Praxovala som v rozpočtovej organizácii a potrebovala by som poradiť ohladne predkontácií, s ktorými mám problém.

Potrebujem zostaviť predkontáciu Zverenia majetku do správy - jedná sa konkrétne o budovu ZŠ, ktorú organizácia obstarala na základe rekonštrukcie sociálnych zariadení. S čím mam teda začať? Potrebujem aj skratky dokladov, a teda ak mám protokol, aký bude doklad pri zaúčtovaní? Veľmi by ste mi pomohli kedže je to súrne a budem vďačná aj za texty k predkontáciám. Budova ZŠ už bola odpisovaná mestom, ale má ešte zostatkovú cenu.

Taktiež to isté potrebujem aj s autom, ktoré bolo bezplatne nadobudnuté od mesta do školských zariadení...
AntekaK
08.10.18,08:33
Zdravím, predpokladám, že budova aj automobil boli financované z prostriedkov zriaďovateľa /mesta/.
1. Majetok obce zverený do správy rozpočtovej organizácie a bol už mestom odpisovaný:
a/ Zverenie majetku do správy zriadenej RO na základe písomného dokladu - protokol o zverení majetku do správy - stavby:
- zúčtovanie obstarávacej ceny napr. 20 000 € na účet 021 MD
- zaúčtovanie oprávok napr. 6 000 € na účet 081 Dal
- zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci 14 000 € na účet 355 strana Dal
2. Automobil - uvediem akoby ešte nebol odpisovaný
- zverenie majetku do správy zriadenej RO na základe písomného dokladu
/protokol o zverení majetku do správy v obstarávacej cene 10 000 €/
- dopravné prostriedky
zaúčtovanie obstarávacej ceny účet 023 strana MD suma 10 000 €
zaúčtovanie obstarávacej ceny účet 355 strana Dal suma 10 000 €

Snáď pomôže :-)