Tunyiová Dominika
09.10.18,21:02
S.r.o. kúpila v júni 2017 prístroj zaradený do 1 odpisovej skupiny - 4 roky. Obstarávacia cena bola 2700€, odvedené DPH v 06/2018 540€.
K 1.1.2018 zostatková cena 2306€ - aká bude daňová ZC?
Ako treba následne postupovať pri predaji tohto neodpísaného prístroja? Napr. predaj za 2500€. Ide niečo následne koncom roka aj do pripočítateľnej položky?
Ďakujem vopred za odpovede, prípadne postup.
Onko
10.10.18,11:35
Ak dobre počítam, tak tá zostatková cena je daňová zostatková cena, používajú účtovné odpisy rovné daňovým. Ak v roku 2018 by bol prístroj predaný za 2500 €, tak by sa v tomto roku doodpisovalo tých 2306 € a zdanil by sa zisk 194 €.
Tunyiová Dominika
10.10.18,16:21
Čiže daňová ZC = 2306€
Odpis tejto zvyšnej sumy 2306€ 541/082
Vyradenie z evidencie 2306€ 082/022
Faktúra za predaj 321/641 2500€ + DPH --- Môže to byť účtované takto? Zdaňuje sa celých 2500€ alebo len zisk z predaja v čistom 194€?

Čo v prípade, ak by sme to vyradili ako technické opotrebenie (nerentabilná oprava)? OPRAVA: prístroj nebol poistený.
Onko
11.10.18,00:54
Vyradenie z evidencie musí byť v obstarávacej výške 2700 €, inak to sedí.
Už som písal, že zdaňuje sa zisk, však odpis máte v daňových nákladoch.
Tomu technickému opotrebeniu nerozumiem, to ako že by ste to nepredali, ale iba vyradili?