IVEB
10.10.18,20:19
Zamestnanec je vyslaný na viacdňovú služobnú cestu. Cestu absolvuje vlastným motorovým vozidlom. Nakoľko v blízkosti SC má rodičov, tak zamestnanec trávi noc u nich a nie v hoteli. Nárok na náhradu výdavkov za ubytovanie nemá, ale môžem mu preplatiť stravné v plnej výške, vzhľadom k preukázateľnosti daňových výdavkov? / nie je doklad o ubytovaní/ Ako by ste postupovali Vy?
veronikasad
10.10.18,20:23
Dlžku pracovnej cesty určuje zamestnávatel. Zamestnanec má nárok na stravné v zmysle Zákona o cestovných náhradách bez ohladu na to, že nepredložil doklad o ubytovaní
Tweety
10.10.18,20:24
Stravné presne podľa času trvania PC. Pozri Zákon o CN.