IvetaH
12.10.18,06:17
Mám zmluvu o úvere na 100 eur, je tam uvedený hlavný dlžník - to je síce spoločník ale tu je ako osoba, potom je pristupujúci dlźník č.1 jeho manželka ako osoba a pristupujúci č. 2 je spoločnosť sro.
Je napísané, že spoločne a nerozdielne, tak vôbec neviem kto koľko dlží. Celý úver sa bral na obstaranie obchodného podielu a vyrovnanie záväzkov spoločnosti.
Ja by som to zaúčtovala ako úver pre spoločnosť, ale neviem prečo tam vystupujú manželia, prečo to nie je celé na spoločnosť.
Dáša_
12.10.18,06:29
a je to v§bec úver sro o ktorom sa má účtovať? Mne sa to javí skôr ako úver pre FO, ktorý použila na obstaranie podielu v nejakej firme.
Mila123
12.10.18,07:07
obchodný podiel, ak patrí FO, tak pôžička nemôže byť splácaná sro....
a vyrovnanie záväzkov spol. patrí do úverov spol.
IvetaH
12.10.18,12:17
Veď tam je problém, že je hlavný dlžník spoločník, pristupujúci dlžník je manželka spoločníka a ďalší pristupujúci je spoločnosť SRO definovaná IČOm, DiČOm ako sa patrí a tá veta že "spoločne a nerozdielne,". Jasne z toho mi vyplýva, že aj spoločnosť má úver, len neviem čo s tým, keď nerozdielne.
Onko
12.10.18,14:51
Práve naopak, úver je pre fyzickú osobu a neviem prečo tam vystupuje spoločnosť. To bude ale dôsledok toho, že ide o "rodinnú firmu" a vtedy málokto rozlišuje "moje" a "firemné".
Každopádne "pristupujúci dlžník" je zrejme iné pomenovanie pre "ručiteľ". Klasický dlžník je tu len ten "hlavný dlžník", on to má aj splácať. Pristupujúci dlžníci sú tí, na ktorých sa banka obráti vtedy, keby hlavný dlžník nesplácal a bude peniaze pýtať od nich. "Spoločne a nerozdielne" znamená, že nie je dlh nejako rozdelený medzi tých troch dlžníkov, ale môže dlh vymáhať v celej sume od hociktorého z nich.
Hlavný dlžník je FO a ona by mala dlh aj splácať. Pokiaľ to mienia naplniť, tak spoločnosť bude z ďalšieho procesu už vynechaná a ja osobne by som neriešil ani žiadne účtovanie, lebo by to bola len robota navyše. Ak silou mocou chcete ten fakt, že je "pristupujúci dlžník", zaviesť do účtovníctva, tak môžete vystaviť záväzok voči banke, ale zároveň v rovnakej výške pohľadávku voči hlavnému dlžníkovi. Lebo ak by spoločnosť dlh splácala za hlavného dlžníka, tak si to môže nárokovať od neho. Kým bude hlavný dlžník splácať, tak samozrejme priebežne sa môže záväzok aj pohľadávka ponižovať. Ak by malo byť všetko papierovo ošetrené, tak medzi hlavným dlžníkom a pristupujúcim dlžníkom by mala byť nejaká zmluva o ručení, na základe ktorej tá pohľadávka a pristúpenie k dlhu vzniká.
IvetaH
16.10.18,07:15
Ďakujem veľmi pekne, teraz je to jasné.