Lusinda1
12.10.18,12:29
Dobrý deň, slovenská SRO, registrovaná pre DPH na Slovensku aj v Česku, spúšťa v Českej republike e-shop. Zásielkový predaj, kedy je tovar prepravený zo Slovenska do Českej republiky prepravnou spoločnosťou na účet dodávateľa. Odberateľom sú aj fyzické osoby - neplatci DPH, aj právnické osoby - platcovia DPH v Česku. Ako má vystaviť faktúry?
- fyzickej osobe - neplatcovi DPH v Česku - s českou DPH?
- právnickej osobe - platcovi DPH v Česku - s českou DPH?
- má na faktúre uviesť slovenské alebo české IČ DPH?
- má vystaviť faktúru v mene EUR, alebo CZK? V oboch? ktorá má prioritu?
Vie niekto poradiť?
monika474
15.10.18,06:25
Faktúra fyzickej osobe - neplatcovi DPH v Česku - v tomto prípade ide o zásielkový predaj, nakoľko český podnikateľ nie je registrovaný pre daň. Faktúra bude vystavená so slovenskou DPH. Súčasne ste povinný sledovať limit pre zásielkový predaj tovaru v ČR. V prípade, že hodnota takto dodávaného tovaru bez DPH presiahne 1 140 000 Kč, ste povinný registrovať sa V ČR pre zásielkový obchod a vystavovať faktúry s českou DPH.

Faktúra právnickej osobe - platcovi DPH v Česku - v tomto prípade nejde o zásielkový predaj. Postupujete podľa § 43 oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu.

Faktúry by som vystavovala v mene EUR, prípadne v CZK ale s uvedeným prepočtom na EUR.
Lusinda1
15.10.18,07:14
Ďakujem pekne. Ešte sa opýtam - SRO už v Českej republike ako platca DPH registrovaná je. Má pridelené české IČ DPH. Má aj napriek tomu vystaviť fyzickej osobe faktúru so slovenskou DPH? Aké IČ DPH má pri fakturácii uviesť? Slovenské alebo české?
Vivi
23.10.19,13:39
aj ja poprosim odpoved na toto....