Enyma
14.10.18,20:09
- úmrtie szčo 31.08.
- DP FO - 1 - 8/2018
- odpočítateľný položka na daňovníka za rok môže sa uplatniť ?
- interným dokladom 31.08. - zvýšim ZD o všetky nezaplatené pohľadávky ?
- interným dokladom 31.08. - znížim ZD o všetky nezaplatené záväzky, ktoré ovplyvňujú základ dane vrátane záväzku za mzdy za 08/18 a taktiež odvody do SP a zdravotných poisťovní, preddavky na daň za zamestnancov ?
- odpisy za 8 mesiacov ?
- interným dokladom zvýšim o nespotrebované zásoby základ dane ?
- z nespotrebovaných zásob sa platí DPH ?

- pokračovateľ - DP FO - 9 - 12/18 ?
- začiatočný stav pokladne - zostatok k 31.08.18 ?
- začiatočný stav BU - zostatok k 31.08.18 ?
- záväzky z obdobia do 31.08.18 - budem učtovať po uhradení do VNZD ?
- pohľadávky z obdobia do 31.08.18 - budem učtovať po uhradení do PNZD
- odpočítateľná položka na daňovníka za rok môže sa uplatniť ?
- odpisy sa môžu uplatniť za 9 - 12/18 ?