wikuska
18.10.18,08:36
Dobrý deň, prosím Vás , aký je rozdiel medzi Individuálnym učebným plánom a Individuálnym vzdelávaním. Máme na škole tehotnú žiačku, ktore vzdelávanie by bolo pre ňu lepšie?
ďakujem
alaya1
19.10.18,07:38
olio
25.10.18,20:14
Dobrý deň, pri Individuálnom učebnom pláne (IUP) žiak absolvuje štúdium len niektorých predmetov, napr. keď už má skončenú priemyslovku, ale k svojej práci potrebuje aj výučný list, má v škole predpísaný IUP, lebo už nemusí znova absolvovať napr. slovenský jazyk, matematiku, fyziku a pod.. Pri Individuálnom študijnom programe (IŠP) žiak študuje všetky predmety, ale za individuálnych podmienok, napr. zo zdravotných dôvodov veľa vymeškáva (operácia, rehabilitácie, liečenie...) a nechce opakovať ročník, požiada v škole o IŠP...má niekoľko konzultácií a potom skúšku z každého predmetu. Myslím, že Vašej žiačke by ste mali vypracovať IŠP.
avalik
25.10.18,22:14
245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

§ 24 Individuálne vzdelávanie
§ 26 Individuálny učebný plán