maped
18.10.18,08:46
Poprosím o poradenie, účtujeme v JÚ platieľ dph. Kúpili sme stroj v hodnote 119000 CZK ešte 19.03. Prepočet faktúry v EUR je 4682,27.

Preberací protokol stroja je z dátumu 28.03.
Úhrada za stroj v banke je v sume 4752,21 EUR 22.03.
22.03.(bankový popl. cezhr.príkaz na uhr. 20,00 EUR) ten som nedala do OC

Zaradenie stroja mám na karte HM:
dátum nadobudnutia: 19.03. kúpa
Dátum zaradenia 28.03.
cena obstarávacia: 4752,21 ...teda cena za čo to kúpil podľa úhrady v banke.

Prosí, je to takto správne? Resp. obstarávacia cena má byť iná?
Ďakujem pekne.