Tunyiová Dominika
18.10.18,11:07
Konateľ, zároveň aj spoločník, vložil na bankový účet spoločnosti (s.r.o. PÚ) peň. prostriedky

Účet nebol v mínuse, vložil ich tam, keďže takmer na isto vieme, že budeme mať veľké výdaje čo sa týka platenia faktúr, tak aby sme nešli do mínusu...

Spísali sme zmluvu o pôžičke, ktorá bude bezúročná. Na internete sme dohľadali viacero názorov, ako napr:

-Bezúročná pôžička od spoločníka(súkromnej osoby) nepredstavuje z pohľadu spoločnosti zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty, nakoľko nulový úrok nevplýva na výsl. hosp a teda nie je dôvod viesť transferovú dokumentáciu, nakoľko neboli naplnené skutočnosti stanovené v § 17 ods. 5 v nadväznosti na § 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o

alebo

Ak bude úrok nulový, alebo nižší ako úrok obvyklý, FO bude musieť rozdiel do hodnoty úroku obvyklého uviesť v DPFO typu B, ktoré bude povinne podávať, a túto sumu bude dávať ako tzv. Položku zvyšujúcu ZD prip.položka. Nakoľko ide o transakciu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou v sume prevyšujúcej 10 % ZI (ak je v PO stanovené ZI na štandardných 200.000), bude musieť byť transakcia ocenená Znaleckým posudkom povinne zakladaným do Zbierky listín OR SR. Ten použiješ ako základ dokumentácie transferového oceňovania.

Viete nám poradiť? Prípadne vlastné skúsenosti?
Základné imanie je 7000,-€, vklad na účet sa rovná 2400,-
Ďakujem
Jarka 1
18.10.18,11:23
Netreba transferovú dokumentácia. Pôžička je od súkromnej osoby, nie FO podnikateľa.