marika110877
18.10.18,16:11
Fakturujeme predaj plechu a ďalšia položka strihanie a ohýbanie plechu.

Podľa § 69 ods. 12 písm. g) - plech sa má fakturovať bez DPH podľa kódu v Spoločnom colnom sadzobníku.

Otázka je ako faktúrovať služby spojené s týmto plechom - strihanie a ohýbanie, ktoré fakturujeme v hodinách? (V kontrolnom výkaze A2 nie je merná jednotka hod.)

Či služby spojené s predajom kovov (pri ktorých sa uplatňuje samozdanenie)
fakturovať s DPH, alebo tiež uplatňovať samozdanenie?

Ďakujem za odpovede