marika110877
18.10.18,16:35
Ako platcovi DPH nám z Čiech prišla neskoro v októbri faktúra do účtovníctva od dodávateľa s IČ DPH. Dátum dodania tovaru bol júl. Nedali sme ju do daňového priznania k DPH za júl.

Nakoľko sa jedná o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EU, ako odberateľ v SR sme povinný zdaniť nadobudnutie tovaru daňou z pridanej hodnoty a zároveň máme nárok na odpočítanie DPH.

Musím podať dodatočné daňové priznanie k DPH za mesiac 7/2018 a zdaniť nadobudnutie tovaru?

A súčasne si uplatním odpočet DPH za mesiac 7/2018? Podľa mňa je tam povinnosť pri práve na odpočítanie DPH preukázať faktúrou od platiteľa z iného členského štátu? A ten sme mali až v 9/2018...

Ďakujem za odpovede
marika110877
18.10.18,14:46
Pridávam z finančnej správy, kedy vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ:
-------------------------------------------------------------------------------------

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Pri nadobudnutí tovaru

Nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným majetkom, ktorý bol odoslaný alebo prepravený nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu (IČŠ) osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte. Nadobúdateľovi tovaru v SR vzniká povinnosť nadobudnutý tovar zdaniť slovenskou daňou. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu znamená povinnosť pre nadobúdateľa tovaru priznať DPH prostredníctvom daňového priznania. Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 zákona o DPH 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred týmto 15. dňom. Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry na dodanie tovaru len za predpokladu, že tovar bol odoslaný alebo prepravený z IČŠ do tuzemska maximálne do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, prípadne do obdobia spracovania podkladov na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vyhotovená faktúra zahraničným dodávateľom.
martinez
19.10.18,10:52
no podla mojho nazoru treba podat DDP... tovar bol nadobudnuty v juli 2018, cize danova povinnost vznika 15.augusta 2018, no a ked bola faktura vyhotovena pred 15.augustom 2018, tak vznika dnom vyhotovenia faktury... cize danova povinnost podla §20,1 ZoDPH urcite vznika skor ako v oktobri... to, ze odberatel nedisponuje fakturou, ho neopravnuje odpocitat DPH zo samozdanenia (§51,1,c)... ale danova povinnost vznika v juli, resp. auguste 2018 a treba podat DDP..
Tweety
19.10.18,10:55
DDP.