Peter Fox
21.10.18,15:42
Ako živnostník registrovaný podľa §7a dodám zákazníkovi (platiteľovi DPH) v inom členskom štáte EÚ službu, dňa 26.09.2018. Súhrnnú faktúru, ktorá obsahuje aj túto službu, vydám 04.10.2018. Na faktúre sa však výslovne uvádza dátum dodania služby 26.09.2018.
Do ktorého súhrnného výkazu by ste zaradili túto službu? Do toho, ktorý sa podáva za 3. kvartál (keďže vtedy bola dodaná služba), alebo do toho, ktorý sa podáva za 4. kvartál (keďže vtedy bola vydaná faktúra)?

Ja by som túto službu zaradil do súhrnného výkazu za 3. kvartál (vychádzajúc z §19, ods. 2 zákona o DPH - „Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.“). Chcel by som sa však uistiť, či je to tak správne a ak by nie, tak prečo. Za odpovede vám vopred ďakujem.
Tweety
21.10.18,16:56
Zaradíš podľa dátumu dodania, teda do 3.Q.