janka331
22.10.18,18:06
Škola získala projekt Erazmus +, strategické partnerstvá. Koordinátor projektu nadviazal spoluprácu so školou v Čechách. Keďže koordinátor nie je ochotný nás informovať, mohli by ste mi poskytnúť informácie, ak s tým máte skúsenosti? Musíme mať ako spolupracovníci podpísanú zmluvu so zamestnávateľom? Ako sa účtuje zahraničná pracovná cesta, podľa koordinátora nemáme na nič nárok. Ako sa vypláca odmena počas trvania projektu. Projekt má trvanie 12 mesiacov a sú dve mobility.