RichardBajzik
24.10.18,02:24
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať na spôsob účtovania. Firma podniká v poskytovaní poradenských služieb. Povedzme, že za prvé štyri mesiace dosiahne zisk 40000 + DPH eur, DPH prirodzene odvedie štátu a za 40000 zisku sa v piatom kalendárnom mesiaci rozhodne nakúpiť akcie so zámerom držať ich dlhodobo na verejnej burze cenných papierov. Podľa mojej logiky by sa nákup akcií mal počítať do nákladov. Na konci daňového obdobia teda v spoločnosti nevznikol žiadny zisk a spoločnosť nebude platiť žiadne dane z príjmov? Povedzme po piatich rokoch, ak sa firma rozhodne akcie predať, zaplatí daň z príjmu z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou cenných papierov? Je moje uvažovanie správne?
monika474
24.10.18,06:11
Bohužiaľ uvažovanie nie je správne. Pri kúpe akcií ide o uloženie voľných finančných prostriedkov za účelom ich zhodnotenia a dosiahnutia zisku. Kúpa cenných papierov sa účtuje na účtoch krátkodobého alebo dlhodobého finančného majetku. Ide teda o vaše aktívum a nie náklad.