miruka
24.10.18,06:57
Firma vykazuje každý mesiac nadmerný odpočet. Teraz však podáva dodatočné daňové priznanie na DPH kde vychádza nižší nadmerný odpočet oproti pôvodnému nadmernému odpočtu o cca 500 EUR. Tento NO nám už bol zaplatený, tak firma musí zaplatiť 500 EUR daňovému úradu. Chcela by som sa opýtať či je možné žiadať správcu dane o započítanie tohto rozdielu s nadmerným odpočtom za ďalší mesiac, alebo je potrebné tých 500 EUR zaplatiť správcovi dane?
Jarka 1
24.10.18,08:21
Nie , nemôže žiadať o zápočet na ďalší mesiac, ktorý ešte len bude.

Dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V tomto termíne je daň z dodatočného daňového priznania aj splatná.
miruka
24.10.18,08:55
Ďakujem.