Janza
24.10.18,07:27
Môže si SZČO dať do nákladov nájom bytu? Chodí na 3 týždne do práce ďaleko od bydliska, tam si prenajíma byt
Zmluva musí byť na IČO?
Dav
24.10.18,07:52
Nemusí byť na IČO, ale určite potrebuje zmluvu o nájme. Vie si to uplatniť podľa zákona o cestovných náhradách.