L123
25.10.18,11:21
Máme faktúru od zahraničného dodávateľa IČDPH CZ (faktúra je v CZ), nadobudnutie tovaru v tuzemsku. Na faktúre sú rozpísané položky, ktoré boli dodané napr. vo výške 92,19EUR. Je tam súčet položiek spolu a pod tým je uvedené aj zaokrúhlovanie pri prepočte vyjde na 0,01 EUR.

Do daňového priznania uvedieme základ dane 92,19? alebo 92,20?

Ďakujem
Sarlotka
02.11.18,21:35
92,20 eur
základ dane pri nadobudnutí tovaru sa určí

§ 23
Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
(1)
Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a sa určí podľa § 22 ods. 1 až 4 okrem nadobudnutia tovaru podľa odseku 2.
(2)
Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 8 sa základ dane určí podľa § 22 ods. 6.


22
Základ dane pri dodaní tovaru a služby
(1)
Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.


vy máte uhradiť sumu 92,20 Eur, t.j. ide o protihodnutu ktorú má prijať Váš dodávateľ :)
Tweety
03.11.18,12:22
Sarlotka
05.11.18,15:30
aha to som nevedela...