dadasv
29.10.18,08:44
Dostali sme faktúru od právnika na trovy konania. Suma je vyčíslená vrátane 20% DPH. Po úhrade nám ale právnik uvedenú sumu vrátil, pretože na základe rozhodnutia súdu má trovy uhradiť žalovaná strana. Z faktúry od právnika sme si DPH neodpočítavali. Ako to máme správne zaúčtovať? Sme nezisková organizácia ale aj plátcovia DPH. Máme si DPH z faktúry právnika odpočítať a následne ju aj vyčísliť voči žalovanej strane? (vystaviť faktúru?). Súdnym rozhodnutím bola určená náhrada trov konania žalobcu (teda nás) žalovaným do rúk právneho zastúpenia žalobcu...