anula1975
29.10.18,12:21
S.r.o., ktorá vlastní neodpísaný automobil na leasing sa chce zrušiť. Čo s neodpísaným automobilom na leasing?Ak S.r.o. na niekoho postúpi leasing, ako je to potom z pohľadu daní? A ako to správne zaúčtujem? Ďakujem pekne.