Uľa
31.10.18,21:53
Nemecký platiteľ DPH si objedná prepravné služby u slovenského platiteľa DPH. Preprava (naloženie aj vyloženie) sa vykoná len na území Nemecka.
1. Faktúru vystavím bez DPH a daň odvedie zákazník (nemecký odberateľ)?
2. Alebo mám povinnosť zaregistrovať sa v Nemecku a tam aj daň odviesť?
Ďakujem
Sarlotka
02.11.18,21:26
1. prenesenie daňovej povinnosti, fakturujete bez dph

príklady od č. 17
https://podpora.financnasprava.sk/051333-Ur%C4%8Denie-miesta-dodania-slu%C5%BEieb-pod%C4%BEa--15