tangel
02.11.18,09:47
Existuje zoznam krajín, do ktorých dodáva platiteľ DPH v tuzemsku a vystaví faktúru bez DPH a do ktorých s DPH???
Mila123
02.11.18,09:54
nie, každé dodanie má a môže mať iný režim....
tangel
02.11.18,10:05
Pokiaľ sa dodá tovar priamo do Moldavska = výstup tovaru z územia Európskej únie na územie tretieho štátu, považuje sa to za VÝVOZ. Vývoz tovaru do tretích štátov je totižto oslobodený od dane a väčšina úkonov s tým spojená je vykonávaná colnými orgánmi v rámci colného konania. Mám túto informáciu správnu???
Mila123
02.11.18,16:21
áno, tretie štáty sú takto ošetrené