CECHY
02.11.18,12:12
Máme firmu na Slovensku. Nevím, jak do elektronické cesty podání DP zadat poznámky k uzávěrce. Existuje nějaký formulář, který vyplním, nebo si musím text vytvořit sama? A připojím ho jako PDF k dańovému přiznání ? Díky za pomoc, kolegové na Slovensku. Milada Mělník
Sarlotka
02.11.18,21:02
poznámky nie sú prílohou daňového priznania, poznámky sú súčasťou účtovnej závierky (prikladajú sa ako príloha účtovnej závierky)... obsahovú náplň poznámok je definovaná opatreniami ministerstva financií pre tú ktorú kategóriu účtovnej závierky nájdete napr tu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4512
. poznámky nemajú štrukturovanú formu tlačiva ako časti účtovnej závierky súvaha a výkaz ziskov a strát...

niektoré účtovné programy obsahujú vzory poznámok ale aj na nete sa dajú nájsť vzory poznámok na vyplnenie...napr. aj na autore http://www.autora.sk/?s=vzor+pozn%C3%A1mok&submit=Search&msearch-place=1